Missie

Zwemclub de Bredense Bruinvissen is een recreatieve pluralistische vereniging met een brede waaier aan zwemdisciplines voor de inwoners van Bredene en de naburige gemeenten. Een vereniging waar jong (vanaf 4 jaar) en oud respectvol met elkaar omgaan en waar iedereen op zijn of haar eigen niveau binnen de zwemsport zich verder kan ontwikkelen tot een eigen unieke prestatie.

BBV staat open voor iedereen, jong en oud. Iedereen moet plezier in de zwemsport kunnen hebben. Ze zorgt voor een omgeving waar zwemmers, trainers en officials vaardigheden leren die ze nodig hebben om hun sport te beoefenen. Naast de sportieve prestaties is het sociaal aspect een belangrijke basis om te kunnen bestaan.

Visie

BBV streeft ernaar om vanaf het waterwennen kinderen vertrouwd te maken met het water zodat ze zichzelf kunnen redden in noodsituaties en plezier beleven in en rondom het water. In de daaropvolgende groepen wordt er getraind en gecoacht zodat ze de 4 zwemstijlen voldoende onder de knie hebben om zodoende mee te kunnen doen aan wedstrijden. Andere sporters worden begeleid om de conditie op peil te houden (triatlon, redder) of verantwoord recreatief te zwemmen (zwemmen, aquafitness, keepfit). Voorbereiding, begeleiding en nazorg zijn belangrijk om dit te kunnen bereiken. Daarnaast is een goede samenwerking en integratie tussen de groepen en afdelingen van belang.

BBV zorgt ervoor dat de randvoorwaarden om de zwemsport te kunnen beoefenen aanwezig zijn. Als basis wordt gezorgd voor voldoende badwater met voldoende trainers. Daarnaast wordt gezorgd voor genoeg uitdagingen tijdens trainingen en wedstrijden. Onze trainers worden intern opgeleid door ervaren trainers, of door deelname aan externe opleidingen, workshops.

We staan open voor innovaties en vernieuwing met het doel kwalitatief verhogend te werken, indien de randvoorwaarden ruimte bieden voor groei en nieuwe initiatieven zullen we dit zeker nastreven.